КОНТАКТИ

Нашият адрес за контакти е:

Предишен адрес до  2018 година за контакти е:

гр. София 

ПК 1202
ул. Цар Симеон 110,
тел:. + 359 (2) 803 3548

Електронна поща за административни контакти: skipiranite@abv.bg

Мястото където ще ни откиете е на партера

в сградата на снимката: 

 

Карта на центъра София, където е посочено

мястото на което се намира сградата

Карта за ориентиране на пристигащите

с влак или автобус в София.

На нея е очертан пътя до офиса.

 

Администратор на сайта: ЕКИП