ВРЪЗКИ

Съюз на слепите в България - http://www.ssb-bg.net/index.php

 

 

Списание ЗАРИ - онлайн издание на съюза на слепите в България - http://zari-bg.net

 

Дирекция "Социални дейности" на Столична община - http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

 

Фондация "Рехабилитация на слепи" - http://www.rehblind.org
 

.

 
 

ФСХЗУ – Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания”
 ЛИНКА Е НА СЛЕДВАЩИЯ РЕД ИЛИ ПОД ЛОГОТО


 
 
 
       Сайт на ФСХЗУ                 http://vipsport.bg/
 
      Страница във ФЕЙСБУК на ФСХЗУ : https://bg-bg.facebook.com/pg/bsfvi/posts/