СЕКЦИЯ СПОРТЕН РИБОЛОВ

Спортен риболов

от Уикипедия, свободната енциклопедия
 

Спортният риболов изисква наличието на риболовен билет, когато сте на държавен водоем. Разбира се, има и частни такива, където не е нужен. Спортния риболов се прави за удоволствие, уловът е в количество за лична консумация. Главно риболовците си почиват и забавляват по този начин, поради борбеността на някои риби и интереса от нейното преследване (захранки, примамки, воблери, блесни и др.)

Спортния риболов се извършва с въдица оборудвана за лов на съответната риба. Извършването на спортен риболов с други риболовни съоръжения в това число и промишлени като мрежи, кошове,винтери,тралове и др. е забранено.

Броят на въдиците с които едновременно е разрешено и може да се лови се колебае от 1 при активните техники на риболов :спининг - блесна, воблер, риболов с изкуствена муха, риболов на бомбарда, риболов на булдо, изкуствени примамки и др./, до 3 при пасивните техники/ риболов на тежко, риболов на леко/.

По време на размножителния период на рибата спортния риболов е забранен. Забраната за риболова се публикува в Държавен вестник ежегодно и касае видовете риба и сроковете през които е забранен техния улов.

СПОРТЕН РИБОЛОВ - ПРАВИЛНИК


Blogs frontpage » СПОРТЕН РИБОЛОВ

ТРЕНИРОВКА ПО РИБОЛОВ

Написано от: Иван Недялков

СКИ-ПИРАНИТЕ ОРГАНИЗИРА РИБОЛОВЕН ИЗЛЕТ, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 24 ОКТОМВРИ НА БАЗАТА ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ НА ЕЗЕРОТО ПАНЧАРЕВО. МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ЧЛЕНОВЕ НА СКИ-ПИРАНИТЕ КОИТО СА КЪМ СЕКЦИЯ-РИБОЛОВ.

...ОЩЕ...

КЛАСИРАНЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ

Написано от: Иван Денев

НА 27 06 2013г. СКИ-ПИРАНИТЕ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ.
СЪСТЕЗАНИЕТО БЕ ФИНАНСИРАНО ОТ РСО-СОФИЯ.ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ:
1во място - ИВАН ЯНЕВ ОТ СКИ-ВИТОША 
2ро място - ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ОТ СКИ -ПИРАНИТЕ.

...ОЩЕ...