СЕКЦИЯ ШАХ

Източник: СКИ КРАКРА

Правила за игра на незрящи лица и лица с увредено зрение

Директорите на турнирите трябва да са упълномощени да адаптират следните правила към конкретните/местните условия. При състезания между зрящи състезатели и състезатели с увредено зрение /официално признати за незрящи/ всеки един от състезателите може да изиска да се използуват две дъски, зрящия състезател да използува нормална дъска, състезателят с увредено зрение да използува специално конструирана дъска. Специалните дъски трябва да отговарят на следните условия:
а/ най-малко 20 на 20 см;
б/ черните квадрати леко повдигнати;
в/ отвор за обезопасяване на всяко поле;
г/ всяка фигура трябва да има приспособление за закачане, което да пасва на отвора за обезопасяване;
д/ фигурите трябва да са с дизайн Staunton, като черните фигури са специално обозначени.
Играта се ръководи от следните правила:
1.Ходовете се обявяват ясно, повтарят се от противника и се изпълняват на неговата дъска. За да се направи съобщаването на ходовете възможно най-ясно предлагат се следните наименования вместо съответните букви, алгебрични
A-Anna
B-Bella
C-Cesar
D-David
E-Eva
F-Felix
G-Gustav
H-Hector
Хоризонталите от бяло поле към черно получават следната германска номерация:
1-eins
2-zwei
3-drei
4-vier
5-fuenf
6-sechs
7-sieben
8-acht
Дългата рокада се обявява “Lange Rochade” (немското наименование за дълга рокада) и “Kurze Rochade” (немското наименование за къса рокада
Фигурите се наименуват по следния начин: Koenig, Dame, Turm, Laeufer, Springer, Bauer. При произвеждане на пешка състезателят трябва да обяви коя фигура е избрал.
1. На дъската на незрящия състезател фигура се счита за пипната, когато е извадена от отвора за обезопасяване.
2. Ход ще се счита за извършен, когато
а/ при вземане, взетата фигура е махната от дъската на състезателя, който е на ход;
б/ фигурата е поставена в друг отвор за обезопасяване;
в/ ходът вече е оповестен. Само след това се стартира часовникът на противника.
3. Трябва да се допуска употребата на часовник, специално конструиран за лица с увредено зрение. Той трябва да включва следните характеристики:
а/ Циферблат снабден с подсилени стрелки, които на всеки 5 минути се маркират от една точка, а на всеки 15 минути от две издадени точки.
б/ Флагче, което лесно може да се разпознава/усеща. Трябва да се внимава флагчето така да бъде поставено, че да позволява на състезателя да усеща минутната стрелка по време на последните 5 минути на всеки кръгъл час.
4. Състезателят с увредено зрение трябва да записва резултата си на брайл или да записва ходовете на диктофон.
5. Езикова грешка при обявяване на ход трябва незабавно да бъде коригирана и преди да е стартиран часовника на противника.
6. Ако по време на партия на двете дъски се появят две различни партии, те трябва да бъдат поправени със съдействието на контрольора и сверяване с резултатите на двамата състезатели. Ако резултатите на двамата състезатели съвпадат, състезателят, който е записал верния ход , но е направил погрешен ход, трябва да нагласи позицията си да съответства с ходовете на бланките.
7. Ако когато такива разлики се появят и двата резултата се различават, проследяват се ходовете до момента, където двата резултата съвпадат, като контрольора трябва да нагласи отново часовниците съгласно това.
8. Незрящият състезател трябва да има право да използува помощник, който има право на някои или всички задължения:
а/ да мести ходовете и на двамата състезатели на дъската на противника.
б/ да оповестява ходовете и на двамата състезатели.
в/ да записва резултата на незрящия състезател и да стартира часовника на противника /като се има в предвид правило 3./.
г/ да информира незрящия състезател само при молба от негова страна за броя на извършените ходове и изразходваното време от двамата състезатели.
д/ да прави рекламации в случаите, когато времето е превишено и да информира контрольора, когато зрящия състезател е докоснал някоя от фигурите си.
е/ да извърши необходимите формалности при отлагане на партия. Ако незрящият състезател не използува помощник, зрящият състезател може да използува такъв, който да изпълнява задълженията, посочени под чл. 9 а и б.

 
No entries