ПРОГРАМИ

СПОРТЕН КЛУБ за ИНТЕГРАЦИЯ „ПИРАНИТЕ”

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ :
 
 

2012г. 

2013 г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.