СЕКЦИЯ КАНАДСКА БОРБА

Подробна информация за правилата в секция по канадска борба можете да намерите на сайта на СКИ "КРАКРА" (връзките ще се отворят в нов прозорец):