ДЕЙНОСТИ

СКИ ПИРАНИТЕ организира и участва в спортни турнири и състезания на територията на цялата страна и в чужбина.

Има спортни секции по:

ШАХ ,

СПОРТНА ТАБЛА ,

КАНАДСКА БОРБА ,

ГОЛБАЛ ,

СПОРТЕН РИБОЛОВ ,

ТУРИЗЪМ ,

АКАДЕМИЧНО ГРЕБАНЕ

ПЛУВАНЕ и др.

 

От 2013 година ще има и секция гребане. Обучение и тренировки по гребане ще се провеждат на езерото Панчарево

Последни активности: