ЗА НАС

Спортен клуб за интергация - "Пираните" е учреден на 29.06.2009 г. в гр.София.

Клубът е създаден от амбицирани хора с увреждания, които целят да популяризират и развиват адаптирани и специализирани спортове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: мандат от 30.03.2019-30.03.2024година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. ПЛАМЕН БАКЪРДЖИЕВ  до  09.април 2022г.

1.а. Красимир Залев  от 09.април 2022г. до 22.април 2023т.

1. б.  Радко Диков от 22 алрил 2023г. до      алрил 2024г. 

Членове:

2.Сергей Голайко напуска на  22.април 2023г.

3.Живка Павлова -  починала на 20 януари 2023г.

4. Татяна Лазарова

5.Маньо Алексиев

6. Ивайло Ковачки от 09.2022г.

7.  ПЛАМЕН БАКЪРДЖИЕВ  

Величка Николова  мандат от 14.02.2014до 30.03.2019 година.

      А К Т У А Л Е Н  ДЕЙСТВАЩ  УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 НА СКИ " ПИРАНИТЕ"

                         П  Р Е Д С Е Д А Т Е Л:

                                     Радко Диков

                     Ч Л Е Н О В Е:

1. Ивайло Ковачки .

2. Маньо Алексиев. 

       3. Пламен Бакърджиев.

 4.  Татяна Лазарова.

 

 На посочената по-долу банкова сметка, вски който желае физическо или юридическо  лице и има възможност, може да ни подпомогне  за да се развива дейността ни.

 

СКИ "ПИРАНИТЕ" 

Банка: Централна кооперативна банка

IBAN: BG27CECB979010C8418900

BIC: CECBBGS,