НАЧАЛО

ПОКАНА за отчетно и частично изборно събрание

УС  на  Спортен Клуб за Интеграция „Пираните” свиква отчетно  и частично изборно събрание, което ще се състои на 21.02.2013г. от 15.00 часа в салона на ул. „Нишка” №172

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на клуба и финансов отчет за 2012г.

2. Попълване състава на УС.

3. Попълване състава на Ревизионната комисия.

4. Приемане на спортен календар и бюджет за 2013г.

     15.01.2013г.                                                 От УС на СКИ „Пираните”     

      София


Връща
19, 2013 Категория: ОБЩИ Публикувано от: R