НАЧАЛО

Здравейте, това е официална страница на

СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ  - "ПИРАНИТЕ".

За подкрепа, идеи и помощ можете, да ни пишете на   имейл / ЕЛ. ПОЩА / skipiranite@abv.bg,или да се свържете с нас на:МОБ.ТЕЛ 0893 644 099.   и да ни посетите във   ФЕЙСБУК.

НАГРАДИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ.

Награди и отличия  на наши състезатели.  

Най-новата секция 

ПЛУВАНЕ

повече за  информация  виж  ,

   


Blogs frontpage » ОСНОВНА

информация за заседанието от Общото събрание

Написано от: Пламен Бакърджиев

В 10.30 часа на 30 март 2019 година в салона на клуба, находящ се на ул. „Найчо Цанов“, бл. 64-ти, се проведе отчетно-изборно събрание на СКИ „ПИРАНИТЕ “.  Беше  прочетен отчетния доклад на УС, проекта за решения, програмата за спортния календар и бюджета, за 2019г. и протокола на КС. По тези точки от дневния ред взеха отношение и част от присъстващите. Те допълниха някои пропуски в отчетния доклад и направиха своите предложения за по нататашната дейност. Всички материали със съответните......ОЩЕ...

Общо отчетно-изборно събрание

Написано от: ПЛАМЕН БАКЪРДЖИЕВ

ПОКАНА Управителният съвет на „Спортен клуб за интеграция - Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква Общо отчетно-изборно събрание на 30.03.2019г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Нишка”, блок 64 с   Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Съдържателен и финансов отчет на УС за дейността на клуба през 2018г. 2. Констативен протокол от проверка на КС. 3. Утвърждаване на спортен календар и бюджет......ОЩЕ...

Добра възможност за фитнес.

Написано от: Пламен Бакърджиев

Добра въжност за ползване на фитнес уреди в комплекса на слепите в София. Фитнес уредите се намират в клубното помещение на бл. Б на бул. Европа 138. То ще бъде достъпно  всеки понеделник, сряда и петък между 18.00 и 20.00 ч. Фитнеса е предвиден за ползване от членовете на ССБ и спортните клубове на територията в гр. София. Услугата е безплатна. С цел запазване на настипката и уредите е задължително, носенето на друг чифт обувки, подходящи за практикуването на такава дейност. При желание да......ОЩЕ...

УС реши: Променя чл.10 ал.2 от правилника за провеждане на дейността на клуба,

Написано от: Радко Диков

Извадка от протокол №6/07.09.2018г., относно решение на УС на „СКИ Пираните”, касаещо срока за плащане на членски внос от действителните членове на клуба.


По т.6. След обстойно обсъждане


УС реши: 1. Променя чл.10 ал.2 от правилника за провеждане на дейността на клуба, касаеща датата за събиране на членски внос от действителните членове да стане до 31 декември на предходната година вместо 31 март на текущата с 4 гласа „ЗА”.

...ОЩЕ...

Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания

Написано от: Радко Диков

Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” Решение Управителният съвет на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“ реши: Държавните първенства по шахмат за мъже и жени за 2018г. Да се проведат в периода 31.05-03.06 в ПС на ССБ „Поп Харитон” гр. Дряново. В първенствата могат да вземат участие всички редовно картотекирани шахматисти във федерацията. 13.04.2018г. гр. София Относно: информация за държавното първенство по шахмат 2018г. Дата: 19.04.2018 13:49   Уважаеми председатели, приложено изпращам решение и заявление за участие в държанвото първенство по шахмат, което ще се проведе в периода 31.05-03.06.2018г.......ОЩЕ...

турнир по спортна табла

Написано от: СЕРГЕЙ ГОЛАЙКО

П О К А Н А Вътрешен турнир по спортна табла На 17 март 2018г. /събота/ от 09.30ч. секция спортна табла към СКИ „Пираните“ организира вътрешен турнир за хора със зрителни увреждания. Мероприятието ще се проведе в залата на клуба, намираща се в гр.София, ул. „Нишка“ блок № 64 - /близо до метростанция „Вардар”/. Записването за участие ще става при отговорника за спортна табла към СКИ „Пираните”- Сергей Голайко, моб. тел: 0877 711 121 до 18.00ч. на 16 март 2018г.Техническата конференция и жребия ще се проведат на място от 09.30ч. В състезанието могат да вземат участие членове на СКИ „Пираните“, които са със зрителни......ОЩЕ...

събрание на 24.03.2018г.

Написано от: ПЛАМЕН бАКЪРДЖИЕВ

П О К А Н А Управителният съвет на „Спортен клуб за интеграция - Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква общо годишно-отчетно събрание на 24.03.2018г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”, ул. „Нишка”, блок №64 с Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2017г. 2. Протокол от проверка на КС. 3. Приемане на спортен......ОЩЕ...

организира еднодневен излет

Написано от: Пламен Бакърджиев

На 24.02.2018г. /събота/ секция туризъм към СКИ „Пираните” организира еднодневен излет с маршрут: кв.Княжево – с.Мърчаево – преход до м-р „Св. Троица” (почивка и обяд вманастира) – с.Мърчаево – кв. Княжево Сборен пункт: начална спирка на автобус №59 кв.Княжево – 9.40ч. Екипировка: подходяща за зимни условия. Носенето на храна за едно хранене и топли напитки е желателно.


Тел. за информация: 0893 644 099 /Пламен Бакърджиев/

...ОЩЕ...

Манастир Св. Йоан Рилски - с. Герман

Написано от: Пламен Бакърджиев

Манастир "Св. Йоан Рилски" - с. Герман   Манастир "Св. Йоан Рилски" - към енория "Зограф"1186 с. Герман Тел: 992 85 20, 992 85 01 Германският манастир е разположен в Лозенската планина, в непосредствена близост до вилната зона на село Герман. Манастирът е основан през 10 в. и според легендата преди да бъде построен, там за известно време е живял Св. Иоан Рилски преди да се оттегли в Рила. По времето на цар Петър манастирът се развил като важно духовно средище и се превърнал се......ОЩЕ...

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ – ИНДИВИДУАЛНО ЗА НЕЗРЯЩИ 2017

Написано от: RADKO DIKOV

Шахматни новини 1 юни 2017 г. Държавно първенство по шахмат за хора със зрителни увреждания 29 май – 1 юни 2017 г., Дряново ММ Расим Ахмед Низам, Венцислав Георгиев Георгиев и Илинка Георгиева Дилкова са новите шампиони от Държавното първенство по шахмат за хора със зрителни увреждания 2017 г. От 29 май до 1 юни 2017 г. в п.с. "Поп Харитон", гр. Дряново се проведе Държавното първенство за мъже и жени с нарушено зрение по шахмат. Шахматната надпревара е......ОЩЕ...

туристически излет с маршрут: в Лозенска планина с. Герман – манастира Св.„Иван Рилски”

Написано от: Пламен Бакърджиев

О Б Я В А


На 27.05.2017г. секция „Туризъм” към Спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” организира еднодневен туристически излет с маршрут: в Лозенска планина с. Герман – манастира Св.„Иван Рилски” – обяд и обратно. Сборен пункт: 27.05.2017г./събота/ 8.50 ч. На спирката на автобус №6 намираща се на бул.”Цариградско шьосе” /срещу „Интер експо център” /магазин Метро-1/. Желателно е участниците да носят храна за обяд и подходяща за сезона екипировка.  Записване на тел. 0893 644 099 – Пламен Бакърджиев.

...ОЩЕ...

заседание на ОС на членовете на СКИ “ПИРАНИТЕ“

Написано от: Пламен Бакърджиев

    На 08.04.2017г. се проведе заседание на ОС на членовете на СКИ “ПИРАНИТЕ“. Официален гост, бе главният съдия по риболовните дисциплини /спортове/ към БЛРС Стоян Вълчев. Беше прочетен отчетен доклад за дейноста на УС на СКИ “ПИРАНИТЕ“, както и организираните и проведени мероприятия за  различните видове спорт и туризъм.     По същественото от дневният ред, бе програмата за дейноста на СКИ “ПИРАНИТЕ“ за 2017г. Тя е свързана с развитието на клуба. Постигане на по добри резултати от неговите членове в различните секции и......ОЩЕ...

Първите петима в класирането

Написано от: Пламен Бакърджиев

На 1 април 2017 г. от 09.00 часа, ще се проведе регионален турнир пошахмат за шахматисти със зрителни увреждания от спортните клубове натериторията на София и Перник, членуващи във федерация "Спорт за хорасъс зрителни увреждания".Надпреварата ще се състои в клуба в бл . 1 в комплекса на слепите набул. "Европа" № 138. Всички клубове са длъжни на всеки двама своисъстезатели да донесат по един шахматен часовник и един брайловшахмат.Районната организация в София при Съюза на слепите в България щеосигури обяд......ОЩЕ...

крайното класиране 18,03,2017г.

Написано от: Сергей Голайко

На 18 Март 2017 г. в новоткритата зала на СКИ „ПИРАНИТЕ“ се събраха 9 майстори на заровете. Те взеха участие в турнира по Спортна табла, организиран и проведен от УС на клуба. Старта беше даден в 10.00 ч. от зам.кмета на район „Красна поляна“ г-н Николай Вушовски. Състезанието се ръководеше от гл. съдия и се проведе в 8 кръга по системата всеки срещу всеки. Присъстваха 4-ма наблюдатели, които помагаха. Турнира приключи успешно и резултата в крайното класиране е: 1.Янко Петров......ОЩЕ...

УС на „Спортен Клуб за Интеграция- Пираните”

Написано от: Пламен Бакърджиев

П О К А Н А  УС на „Спортен Клуб за Интеграция- Пираните” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл 13 т. 1 от Устава, свиква Общо годишно-отчетно събрание, което ще се състои на 08.04.2017г. от 10.00 ч. в клуба на ул.„Нишка” блок №64 София 1309, ЖК „Илинден”  Д Н Е В Е Н Р Е Д:  1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2016г. 2. Протокол от проверка на КС. 3. Приемане на спортен календар и бюджет за 2017г. 4.......ОЩЕ...

Вътрешен турнир по спортна табла

Написано от: Сергей Голайко

П О К А Н А Вътрешен турнир по спортна табла На 18 март 2017г. /събота/ от 09.30ч. секция спортна табла към СКИ „Пираните“ организира вътрешен турнир за хора със зрителни увреждания. Мероприятието ще се проведе в залата на клуба, намираща се в гр.София, ул. „Нишка“ блок № 64 - /близо до метростанция „Вардар”/. Записването за участие ще става при отговорника за спортна табла към СКИ „Пираните”- Сергей Голайко, моб. тел: 0877 711 121 до 18.00ч. на 16 март 2017г.Техническата конференция и жребия......ОЩЕ...

Люлин планина

Написано от: Радко Диков

И З Л Е Т   Секция „туризъм” към Спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” организира еднодневен туристически излет с маршрут в Люлин планина: кв Княжево – м. „Черния кос” – м. „Бонсови поляни” – хижа „Бонсови поляни”/почивка и обяд/ – кв Горна баня. Пътуването от кв.Княжево до м. „Черния кос” ще се осъществи с автобус №59. Прехода от м. „Черния кос” до хижата е около 2 часа. Връщането от хижа „Бонсови поляни до кв. Горна баня ще се осъществи пеша – около 1.5......ОЩЕ...

връх Половрак

Написано от: ПЛАМЕН БАКЪРДЖИЕВ

Лoзeнcĸа планина – мaнacтиpа cв. Cпac – връх Половрак – eдин пpeĸpacен вариант на излет в околностите на  Лозенската планина се намира на югоизток от София. Заключена е между Околвръстния път на София, с. Панчарево, яз. Искър и магистрала Тракия, а основната изходна точка за излети и преходи е село Лозен, на което е кръстена. В съботният ден - 26 март 2016 г. на автобусната спирка над метростанция „Цариградско шьосе” се събрахме 13 почитатели на туризма, търсачи на положителни емоции и......ОЩЕ...

еднодневен туристически излет

Написано от: ПЛАМЕН бАКЪРДЖИЕВ

О Б Я В А


На 26.03.2016г. секция „Туризъм” към Спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” организира еднодневен туристически излет с маршрут: в Лозенска планина с. Горни лозен – манастира Св.„Спас” – връх Половрак /1182 м./ и обратно. Сборен пункт:26.03.2016г–9.30ч./събота/. Спирката на автобус №5 намираща се на бул.”Цариградско шьосе” /срещу „Интер експо център” /магазин Метро-1/. Желателно е участниците да носят храна за обяд и подходяща за сезона екипировка.  Записванена тел. 0893 644 099 – Пламен Бакърджиев

...ОЩЕ...

П Р О Г Р А М А 2016 г.

Написано от: Радко Диков

П Р О Г Р А М А За спортно – туристическата дейност през 2016 г. на СКИ „Пираните”   Януари: еднодневен излет – кв. Княжево – м. „Черният кос” – хижа „Бонсови поляни”/обяд/ – кв. Горна баня.   Февруари: еднодневен излет - Център по хигиена – кв. Бояна – „Боянско езеро” – Драгалевски м-р /обяд/ - Център по хигиена   Март: еднодневен излет в Лозенска планина – манастира Св. Спас /обяд/ – с. Горни Лозен и обратно. Вътрешен турнир по шах.   Април: еднодневен излет в......ОЩЕ...

ИЗЛЕТ

Написано от: ПЛАМЕН бАКЪРДЖИЕВ

ОБЯВА


На 27.02.2016г. секция „Туризъм” към Спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” организира еднодневен туристически излет с маршрут: кв.Бояна – Боянско езеро – кв.Бояна. Сборен пункт: 27.02.2016г. – 9.15ч. Спирката на автобус №64 намираща се на бул.”Иван Гешов” /срещу Центъра по хигиена/. Желателно е участниците да носят храна и вода за обяд и подходяща екипировка за зимни условия в планината.  Записване на тел: 0893 644 099 – Пламен Бакърджиев.


 

...ОЩЕ...

туристически излет !

Написано от: Пламен Бакърджиев

СЪОБЩЕНИЕ! Спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” организира еднодневен туристически излет с маршрут:   кв Княжево – м. „Черния кос” – м. „Бонсови  поляни” – хижа „Бонсови поляни”/почивка и обяд/ – кв Горна баня.                                                                    Пътуването от кв.Княжево до м. „Черния кос”  ще се осъществи с автобус №59.            Прехода от м. „Черния кос” до хижата е около 2 часа. Връщането от хижа „Бонсови поляни до кв. Горна баня ще се осъществи пеша – около 1.5 часа.                                                     Желателно е участниците да носят храна, вода и подходяща екипировка......ОЩЕ...

Секция „Туризъм” ОБЯВА

Написано от: Пламен Бакърджиев

О Б Я В А Секция „Туризъм” при Спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” организира на 14.11.15г./събота/ – туристически излет с маршрут: кв. Бояна – лечебния Извор – местност Семовица - кв. Бояна.Пътуването от София до кв. Бояна ще се извърши с автобус № 64.Желателно е участниците да носят суха храна и вода за един обяд и подходяща екипировка за планината.Тръгване: на 14.11.2015г – 9.30 ч.От началната спирка на автобус № 64 - /срещу Центъра по хигиена – бул. „Иван Гешов”/Записванена тел.......ОЩЕ...

2-ра БАЛКАНИАДА по ШАХМАТ за НЕЗРЯЩИ 2014г.

Написано от: Радко Диков

2-ра БАЛКАНИАДА по ШАХМАТ за НЕЗРЯЩИ 2014 g   Информация Състезанието се проведе в Софиа от 10 до 12 април 2014 година. В него взеха участие 59 състезатели с международно участие. Румъния 4: Македония 4: Молдова 4 и Турция 4. Останалите 43-ма от около 16 български клуба. Главен съдия на турнира беше инж.Митко Илиев. Директор на турнира беше инж. Пламен Бакърджиев-Председател на СКИ ПИРАНИТЕ.     ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР беше Столична община. Откриването и началото беше извъшено в тържественна обстановка от кмета на град София, г-жа......ОЩЕ...

СЪОБЩЕНИЕ

Написано от: ПЛАМЕН бАКЪРДЖИЕВ

От 09.03.2015г. стартират тренировки по академично гребане и шахмат, по проект на СКИ "Витоша" към ММС и тренировки по голбал, шоудаун и стрелба с лък по проект на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", отново по проект към ММС. В тренировките и по двата  проекта, могат да се включат спортисти, от спортни клубове, членуващи във федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". Тренировките ще бъдат водени от: Румяна Нейкова - Академично гребане; инж. Димитър Илиев - Шахмат; Иван Иванов - Стрелба с лък; Веселин Кушнеренков и Доброслав Илиев - Голбал; Николай......ОЩЕ...

О Б Я В А

Написано от: ПЛАМЕН бАКЪРДЖИЕВ

Спортен клуб за интеграция „ПИРАНИТЕ” организира еднодневен туристически излет с маршрут:  Начална спирка на автобус №63 /кв.Лагера – пред хотел „Форум” – бивш Славия/ - кв.Бояна – м. ”Тихият кът” – Детски еко център /обяд/ – кв. Княжево. Пътуването от кв.Лагера до последна спирка на кв. Бояна ще се осъществи с градски автобус №63 Прехода от последна спирка на кв. Бояна до Еко центъра е около 2.5 часа. Желателно е участниците да носят храна за обяд и подходяща екипировка за зимни условия в......ОЩЕ...

СКИ "ПИРАНИТЕ" НА ТОДОРОВ ДЕН 07.03.2015г.

Написано от: Георги Петрушев

СКИ "ПИРАНИТЕ" НА ТОДОРОВ ДЕН НА засл. "ПИНКО" Спортен клуб за интеграция "ПИРАНИТЕ"от гр. София в спортно-туристическата си програма за 2015 г. е планирал всеки месец да се изпълняват еднодневни, а през лятото и неколкодневни пешеходни туристически прояви до природни, исторически и културни обекти. Успоредно с това ръководството на клуба се стреми маршрутите да са свързани с обекти и местности, до които по рядко или никак не са изпълнявани организирани прояви. Така апела на великия Алеко Константинов "Опознай Родината, за да......ОЩЕ...

ДВУДНЕВЕН ПОХОД

Написано от: Георги Петрушев

     ОЩЕ СНИМКОВ МАТЕРИАЛ В ГАЛЕРИЯ   Териториалната организация "Възраждане"при Съюза на слепите съвместно със Спортен клуб за интеграция "Пираните" почетоха паметта на цар Самуил и ослепените му войни , по повод Хиляда години от трагичните събития. На двадесет и девети юли 2014 г. се навършиха Хиляда години от трагичната гибел на Самуиловите войни изненадващо нападнати в гръб от войските на Византийския император Василий II в Ключката клисура в северното подножие на планина Беласица. До този ден византийците многократно са нахлували в земите на Първото Българско царство през......ОЩЕ...

ПЪРВИ ПОКОРИХМЕ ВРЪХ "МУСАЛА"

Написано от: Георги Петрушев

        В изпълнение на годишния план за    туристическите прояви  СК "ПИРАНИТЕ" на 26 и 27  юли 2014 г. проведе двудневен  туристически  поход до първенеца на Рила планина и на    Балканския полуостров връх Мусала (2925м.).  Въпреки  променливото време, сложната  метеорологична обстановка  с чести превалявания  съпроводени с гръмотевици 11  участници за 4  часа изминаха разстоянието от горната  станция  на пътническата кабинкова въжена линия на връх Ястребец до връх Мусала. Участниците имаха възможност да се запознаят и усетят аромата на клековите гори по......ОЩЕ...

В А Ж Н И С Ъ О Б Щ Е Н И Я

Написано от: ПЛАМЕН БАКЪРДЖИЕВ

О Б Я В А


МНОГО ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!


ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА


ДЕЙНОСТ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО


НА СПОРТЕН КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ „ПИРАНИТЕ”


Член 10 (2) Имуществените вноски на членовете са годишния членски внос, който е 10.00 лв. или допълнителни вноски, които се дължат въз основа на решение на Управителният Съвет на клуба и са платими до 31 март на текущата година за всички действителни членове.При неспазване на горепосочената /срок/ норма действителния член става не-действителен, това означава, прекратяване на членски права. 

...ОЩЕ...

СКИ ПИРАНИТЕ в социалните мрежи

Написано от: Иван Недялков

СКИ Пираните присъстват вече и в социалните мрежи -  Facebook


Станете наши приятели!


...ОЩЕ...

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – пред „СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ“

Написано от: Иван Недялков

На пресконференция на 18 януари 12.30 в агенция София прес, Център за независим живот представи пред медиите у нас шокиращи данни за състоянието на хората в неравностойно положение у нас.


http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/201.html

...ОЩЕ...